Home » Beauty » Podzimnílíčení

Podzimnílíčení


Podzim hííbarvami,Jako jsouhn.dá,Zelená,šlutá,orančováačervená. Vřechny tyto barvy se v přírodě na podzim vyskytujíspíče v tmavčímodstínu. Z tchchto tmavších barev,lze vytvoitit líčení vhodné práce kavárny,na vycházku s pááteli nebo partnerem,ale i na poslední diskotéku,gimp se rozloučíte s létem.

V podzimnímlíčenísinajde zalíbeníkašdáčena. Mžžete využít kombinaci jemného líčení,jako je napííklad hnーdočerná či hnーdáasasenka, svtletle hn hndé kouovové stíny, tužku na oči v barvカkhaki. zalíbení si zde najdou ale i ženy,které preferují odvážnjjší styl líčení,jako je nap napíklad kombinace fialovéasasenky se zlatmimi očními stíny,světle hntledé nebo teple červené rty. Pestestože se m.že zdát podzimní líčení nkkterým ženám,které mají rádi vrazrazné líčení ponuré,podzimní barvy, jejich kombinace nabízí neuv.ititelné možnosti líčení, experimentování. Pojême se na nújaké kombinace podívat.

Podzimní líčení 1

Jako první jemnější kombinaci líčení bych začala očními stíny,nejdííve naneseme na víčka bázi pod oční stíny,aby stíny dobee držely. Poté bych vyučila kombinaci dvou aútúí barev. Napííklad svるtle zlatou,pechecházela svechtlé hnddé na konci očního víčka bych pididala tmav hn hnるdou by která. Po aplikaci očních stín. bych naneslaasasenku,tmav hn hn hndou tužku na spodní linku očí. Rty bych nechala přirozené a nanesla bych pouze ochrannějelenílěj.

Podzimní líčení 2

Druhou kombinaci podzimního líčení můžeme udělat trochu odvážnější. Nanesla bych bázi pod oční stíny, poté začala svドtle oranžovou na začátku očního víčka, pechecházela by ta jemn z zlaté, poté bych udělala pechechod světle červené, konec víčka bych nabarvila tmavší červenou. Na rty bych volila tmavšervenou rtěnku,nebo hnědou.

U obou těchto variant nesmíme zapomenout na kvalitní fixátor,kterě celě make up zajistí,aby nám vydrěel po celě den.

Podzimnílíčení


Podzim hííbarvami,Jako jsouhn.dá,Zelená,šlutá,orančováačervená. Vřechny tyto barvy se v přírodě na podzim vyskytujíspíče v tmavčímodstínu. Z tchchto tmavších barev,lze vytvoitit líčení vhodné práce kavárny,na vycházku s pááteli nebo partnerem,ale i na poslední diskotéku,gimp se rozloučíte s létem.

V podzimnímlíčenísinajde zalíbeníkašdáčena. Mžžete využít kombinaci jemného líčení,jako je napííklad hnーdočerná či hnーdáasasenka, svtletle hn hndé kouovové stíny, tužku na oči v barvカkhaki. zalíbení si zde najdou ale i ženy,které preferují odvážnjjší styl líčení,jako je nap napíklad kombinace fialovéasasenky se zlatmimi očními stíny,světle hntledé nebo teple červené rty. Pestestože se m.že zdát podzimní líčení nkkterým ženám,které mají rádi vrazrazné líčení ponuré,podzimní barvy, jejich kombinace nabízí neuv.ititelné možnosti líčení, experimentování. Pojême se na nújaké kombinace podívat.

Podzimní líčení 1

Jako první jemnější kombinaci líčení bych začala očními stíny,nejdííve naneseme na víčka bázi pod oční stíny,aby stíny dobee držely. Poté bych vyučila kombinaci dvou aútúí barev. Napííklad svるtle zlatou,pechecházela svechtlé hnddé na konci očního víčka bych pididala tmav hn hnるdou by která. Po aplikaci očních stín. bych naneslaasasenku,tmav hn hn hndou tužku na spodní linku očí. Rty bych nechala přirozené a nanesla bych pouze ochrannějelenílěj.

Podzimní líčení 2

Druhou kombinaci podzimního líčení můžeme udělat trochu odvážnější. Nanesla bych bázi pod oční stíny, poté začala svドtle oranžovou na začátku očního víčka, pechecházela by ta jemn z zlaté, poté bych udělala pechechod světle červené, konec víčka bych nabarvila tmavší červenou. Na rty bych volila tmavšervenou rtěnku,nebo hnědou.

U obou těchto variant nesmíme zapomenout na kvalitní fixátor,kterě celě make up zajistí,aby nám vydrěel po celě den.